Utmaningar i en föränderlig värld

december 6, 2010 9:53 e m

Hade den stora glädjen att få prata inför stadens alla chefer i fredags, på höstens sista ledarforum. Stadens alla 80 chefer på olika nivåer var samlade för att få höra mer om de utmaningar vi står inför de kommande åren. Och samtidigt få höra om ramarna och förutsättningarna i budget 2011. Budgeten kommer jag återkomma till i senare inlägg.

Sundbybergs chefer utgör en blandad skara, med män och kvinnor i alla åldrar. Ett kompetent gäng som varje dag gör stora insatser för att staden ska erbjuda våra medborgare bästa tänkbara service och verksamhet i toppklass. Konstateras kan att det är få företag och organisationer som är så komplexa som en kommun. Varje dag har våra anställda ansvar för att erbjuda vård och service till unga och äldre, erbjuda barnen en bra och utvecklande förskola, ge alla elever en bra grund att stå på inför framtiden i våra skolor, underhålla våra gator, torg och parker, kontrollera hygienen på stadens restauranger med mera. Från stort till smått. Sådant som oftast tas för givet och som många gånger inte uppmärksammas förens något inte fungerar som det förväntas.

Politiskt är ambitionen att de närmaste åren arbeta mer tvärpolitiskt i arbetsgrupper med ambitionen att finna breda överenskommelser i viktiga framtidsfrågor. Det ställer stora krav både på oss i den politiska ledningen och på oppositionen. Därför behöver vi skapa fler mötesplatser och forum för utbyte och dialog.

De senaste tre åren har vi i Barn- och utbildningsnämnden arbetat i flera tvärpolitiska grupper med målet att nå en samsyn kring färdriktningen för våra skolor och förskolor. Vilket vi gemensamt också har lyckats med. De kraftiga förbättringar vi ser inom skolområdet är en konsekvens av detta långsiktiga arbete. Min förhoppning är att vi även under de kommande åren gemensamt ska kunna nå en större enighet inom en rad andra områden. Några viktiga utmaningen är att förbättra vår äldreomsorg och hur vi ska utveckla våra bolag.