Vad är ett vallöfte värt

augusti 20, 2012 7:14 e m

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin får backa i dagens DN från sitt löfte om 4000 nya studentbostäder till 2015.

Jag lider med Sten. Det är inte lätt att få till fler studentbostäder med dagens handfallna regering. Det är sällan jag tycker så, men i det här fallet var det bättre förr. Fram till 2006 fanns ett statligt stöd till nyproduktion av studentbostäder. För att få ihop kalkylerna för studentbostäder är inte det lättaste.

Studenter är en grupp som har små ekonomiska resurser, och att nyproducera är dyrt. Den kalkylen är inte så lätt att lösa.

Så jag och Sten får hoppas på en annan regering efter valet 2014. Som inte bara ser problemen utan dessutom gör något åt problemet. För idag subventionerar regeringen gärna ägarna till bostadsrätter, genom ränteavdrag och ROT. Men hyresgästerna får intet.

Stockholm behöver växa, då behövs både fler bostäder och en fungerande kollektivtrafik. Vi på kommunalnivå kan göra mycket, men det behövs även en nationell bostadspolitik. Så även fast Reinfeldt äntligen ser behovet av fler bostäder och tunnelbana så saknas det fortfarande konkreta förslag på hur problemet ska lösas.

20120820-201410.jpg