Vad gör en stad attraktiv?

maj 25, 2015 4:44 e m

rissne1I förra veckan deltog jag i ett intressant panelsamtal om ”Hur viktigt är en stads varumärke” på Tillväxtdagarna i Örebro. En viktig frågeställning, inte minst för kommuner med ambitioner att växa.

Mitt svar är att det är väldigt viktigt. Även i en attraktiv region som Stockholm där det för tillfället råder stor bostadsbrist. Min övertygelse är att boendet säger mer och mer om oss som personer. Och då handlar det inte bara om inredningsstil, vilka tapeter vi väljer eller var vi köper vår soffa. Bostaden, oavsett om du köper eller hyr, är de flesta hushålls största utgift.

20131027-184738.jpgDärför blir omgivningarna och ett områdes ”varumärke” allt viktigare. Eller hellre, säg en stads identitet. Sundbyberg är en av få ”riktiga” städer i Stockholmsregionen. Det som särskiljer Sundbyberg från andra förorterna runt Stockholm är att vi är uppbyggda kring järnvägen, vi är ett gammalt järnvägssamhälle och har därmed formats av det. Ett litet antal kommuner i länet delar Sundbybergs stadskänsla, Sigtuna, Nynäshamn, Södertälje och Norrtälje.

Samtidigt är det ingen slump. Sundbyberg bildades 1927, och omfattade från början själva stenstaden från Tulegatan – Järnvägsgatan. Sedan har kommunen växt i omgångar, Storskogen på 50-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet, Rissne på 80-talet och Ursvik på 2000-talet. Och en stadsdel, Lilla Alby inkorporerades på 60-talet.

20120813-224847.jpgDet som gör att Sundbyberg får en speciell karaktär är några saker.  Det finns centrumbildningar i alla stadsdelar och tätheten gör det attraktivt att röra sig i områdena, vilket leder till att fler handlar lokalt istället för att ta bilen och handla på köpcentrum.

I alla stadsdelar finns det parker och det är aldrig långt till en grön oas. Under stadens framväxt har konst alltid varit en viktig del av byggandet, vilket bidrar till levande och attraktiva stadsmiljöer. Strategiskt har kommunen även jobbat med att få en balans mellan bostäder och arbetsplatser, vilket gör att staden inte tillåts bli en sovstad. Arbetsplatser är viktiga för att det ska finnas ett stort utbud av butiker och restauranger.

Föreningslivet är en annan viktig identitetsskapare. Starka föreningar såsom Duvbo IK och Sundbybergs IK, skapar stolthet och genom ungdomsidrotten byggs sociala nätverk som bidrar till en lokal sammanhållning.

Vi är också stolta över vårt industriarv, i staden har byggnader och konstverk bevaras för att påminna om vår historia. Samtidigt får vi aldrig bli ett museum. För en annan viktig del i Sundbybergs identitet är att vi växer. Sundbyberg är en ung stad som alltid har utvecklats. Det ger oss en stark gemenskap, kallad Sundbybergsandan.