Vad händer med Banken?

augusti 30, 2012 3:31 e m

Mycket händer i Sundbyberg. Vårt centrum förnyas bland annat i kvarteret Banken och det byggs många nya bostäder. Vi tar vårt ansvar för att Stockholm ska kunna fortsätta växa.

Samtidigt som det byggs nytt finns det också behov av att renovera och rusta delar av Förvaltarens stora bestånd.

Ett stort projekt handlar om kvarteret Banken eller som det kallas i folkmun, Bananhuset. Huset byggdes från början som bostäder åt arbetarna på Marabou och Siewert kabelfabrik.

Det är ett stort hus, bestående av mest 1:or och några större lägenheter. Huset är över 40 år gammalt och har stora upprustningsbehov. Exteriören anses vara typisk monumental 60-tals arkitektur och anses vara en viktig karaktärsbyggnad i staden.

När huset nu byggs om kommer det göras plats för ett äldreboende, trygghetsboende och om möjligt även en förskola.

Det finns inga färdiga kalkyler än, men arbetet pågår med att ta fram hållbara sådana. Därför tycker jag det är märkligt att Hyresgästföreningen redan påstår att hyrorna kommer att dubblas.

För tillfället pågår ett arbete för att erbjuda alla i huset nya likvärdiga lägenheter. Det är många lägenheter så det tar tid.

Men vad är då alternativet till en renovering? Ja, Moderaterna vill sälja huset. Eftersom huset är så pass högt värderar kommer det bli svårt, om någon köpare finna lär det vara för att ombilda till bostadsrätter.

Många pusselbitar kvarstår innan allt är på plats. Därför är det tråkigt att det sprids felaktig information. Det skapar onödig oro och ilska hos människor.

Jag är övertygad om att vi kommer finna en bra lösning för alla inblandade. Runt huset kommer det bli trevlig stadsmiljö och precis mitt emot bygger Alecta nya Signalfabriken. Med hotell, restauranger och affärer. Där kommer även inrymmas ett nytt stadsbibliotek.

20120830-163147.jpg