Välkommen till La-la-land, Expressen

maj 19, 2017 8:36 f m

Igår presenterade Hyresgästföreningen sin årliga Unga Vuxna rapport. Siffrorna förskräcker, bostadsbristen gör det allt svårare för allt fler att kunna flytta hemifrån. Bland annat konstateras att 213 000 unga vuxna bor hemma mot sin vilja, den högsta siffran någonsin.

Av de som har flyttat hemifrån bor 57 procent i en egen bostad, övriga är förvisade till mer eller mindre otrygga boenden. Andrahand, eller tredjehandslösningar, inneboende hos kompisar med mera.

Orsaken är självklart det låga byggandet som varit sedan 90-talet, som skapat en bristsituation som slår hårdast mot de som inte redan är etablerade på bostadsmarknaden. Att inte få möjlighet att skapa sig ett hem, etablera sig och bli vuxen på riktigt, får långtgående konsekvenser. Det blir svårare att etablera sig på arbetsmarknaden när man inte har en bostad, och för den delen skaffa sig en familj.

Men det finns lösningar. Redan idag har kommuner ett antal verktyg som går att använda för att öka byggandet och börja komma i fas med behoven. Som tidigare kommunalråd i Sundbyberg, under flera år Sveriges snabbast växande kommun, är jag väl insatt i hur dessa verktyg kan användas. Bland annat krävs en aktiv markpolitik, en stark allmännytta och ovanpå det en politisk ambition och vilja. Nationella insatser såsom investeringsstöd och rättvisa skatter är en annan viktig ingrediens.

En sak vi införde för 10 år sedan i Sundbyberg var en Bostadsgaranti för unga. Ett förslag som nu Hyresgästföreningen valt allt lyfta som ett bra exempel. Grunden  i garantin handlar om att sätta fokus på att få fram lägenheter till de som idag har det tuffast på bostadsmarknaden – de unga.

Garantin i Sundbyberg fungerade så att de som ställde sig i bostadskön när de var 16 år garanterades att de skulle få ett förstahandskontrakt innan de fyllde 26.

Syftet var flera. Det handlade om att få unga människor att tidigt tänka på hur de skulle lösa sin bostadssituation genom att ställa sig i bostadskön. Med garantin kändes det inte hopplöst. Den andra viktiga delen var att aktivt använda vårt bostadsbolag, allmännyttan är nämligen just ett bostadspolitiskt instrument, för att få fram bostäder som kunde efterfrågas av unga. Bland annat ledde de tydliga ägardirektiven om en garanti fram till att Förvaltaren byggde om uthyrningsrum till små, relativt billiga ettor, som kunde efterfrågas av ungdomar med lägre inkomst. Och i samband med nyproduktion tog Förvaltaren hänsyn till de behov som fanns för att uppnå garantin, vilket ledde till att det byggdes fler mindre hyresrätter.

Hur det gick? Jodå, under alla år jag var kommunalråd lyckades man uppfylla garantin. Ofta fick de som sökte en lägenhet efter 3-4 år, så i Sundbyberg var det möjligt att flytta hemifrån när man var 20. OM man hade en inkomst.

Så det går om man vill, men det kräver att politiken ställer krav och har ambitioner. Det är det som är lösningen på bostadskrisen, politisk vilja och initiativkraft.

Så även fast Hyresgästföreningen i Expressens ögon är irrelevanta, trots att redaktionen ödslar en hel ledartext på oss, så finns det en fungerande ungdomsgaranti redan idag. Och fler kommuner är på väg att haka på. I ett fungerande välfärdssamhälle ska även unga vuxna kunna få ha en plats som de kan kalla hem.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-garanteras-forstahandskontrakt-till-unga

Och debattartikeln här: http://www.dn.se/debatt/rekordmanga-unga-tvingas-bo-kvar-i-foraldrahemmet/

Och rapporten hittar ni här: https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/rapporter/ungavuxna2017/

Och slutligen pressmeddelandet: https://www.hyresgastforeningen.se/pressmeddelanden/1973099/213-000-unga-vuxna-ofrivilligt-hemmaboende-enligt-hyresgastforeningens-rapport-unga-vuxnas-boende