Var är nytänkandet?

januari 19, 2016 3:34 e m

studentbostad4Den senaste skandalen som varit på nationell nivå visar på hur orimlig dagens bostadssituation är. Bristen på bostäder är skriande, alla pratar om det, men det händer alldeles för lite. Som av en händelse har jag och några kollegor skrivit en debattartikel med några konkreta förslag på åtgärder.

Kommunalskandalen visar på en skrämmande okunnighet bland många politiker och förtroendevalda om hur bostadsmarknaden fungerar. Bland annat florerar påståenden om att hyror är felaktiga, att det går att sälja hyreskontrakt med mera. Men i grunden är ju frågan rimligheten i att det inte går att få en tillfällig bostad i Stockholm utan att köpa en bostadsrätt för mångmiljonbelopp.

ivaDet här är inte bara ett problem för Regeringskansliet och fackförbund, det påverkar  en lång rad privata arbetsgivare som inte kan attrahera rätt arbetskraft beroende på bristen på hyresrätter. Att köpa en bostadsrätt för mångmiljonbelopp när du tilfälligt ska arbeta i Stockholm är inte en lösning för särskilt många. Det behövs således fler hyresrätter, inte färre, för fler inkomstgrupper. Och för att vara tydlig, jag tycker att Kommunal och alla andra fastighetsägare ska lämna så många lägenheter som bara är möjligt till bostadskön.

Så det viktigaste är att lösa den pågågende bostadskristen, vilket bara kan göras med ökad byggnation och ökad rörlighet. Efter mina fem år som kommunstyrelsens ordförande i Sveriges snabbast växande kommun vet jag att det går att bygga. Det konkreta resultatet i Sundbyberg är tydligt, närmare 2 200 färdigställda bostäder 2010-2015 och påbörjad planering för ytterligare 11 000. De kommande åren kommer mellan 500 – 1 000 lägenheter per år att färdigställas, om nu inte det nya styret lyckas i sina ambitioner att sänka tillväxten.

Så visst går det att bygga, däremot finns det fortsatt många utmaningar. Dagens bostadsproduktion är alldeles för likriktat, kostnaderna är för höga som leder till att en alldeles för liten grupp kan efterfråga det som kommer ut på marknaden. Därför är det roligt att jag fått möjlighet att delta i IVA:s projekt ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt”. Inom projektet arbetar IVA med fyra områden där det finns en stor potential att stärka Sveriges konkurrens- och attraktionskraft. Ett av områdena är Smart urbant boende. Tanken är att få fram ett ramverk för frizoner, där det ska gå att bygga nytt och innovativt.

Oerhört spännande, förutom att se över finansiering och regelverk på nationell och lokal nivå, behövs det fler innovativa idéer. Det krävs nytänk och exprimenterade, men också en grundläggande diskussion kring vad är egentligen ett beoende? Här återfinns mycket att göra.