Varför är det dumt att sälja ut hyresrätterna i Hallonbergen?

november 26, 2015 1:53 e m

Den största bristen i Stockholmsregionen är hyresrätter. Det säger näringslivet. Det säger bostads- och fastighetsforskarna. Det säger de 10åriga bostadsköerna. Efterfrågan är stor och utbudet är litet.

Därför tycker jag att det är tråkigt att det nya moderatledda styret i Sundbyberg vill satsa på ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter och att miljöpartiet till tidningen Mitti säger att de hoppas ombilda så många som 1 000 lägenheter till bostadsrätter i just Hallonbergen.

Jag är emot att man fokuserar på att göra bostadsrätter av hyresrätter. Det är framförallt av tre skäl.

1 – Det blir inte fler billiga hyresrätter genom att man ombildar de som finns! I Sundbyberg och hela stockholmsregionen råder det akut brist på hyresrätter som unga, nyinflyttade och människor med lägre inkomster kan efterfråga. Då borde fokus vara att bygga mer, fler och billigare – inte göra sig av med de som finns.

2 – När till och med borgerliga kommunrepresentanter börjar se behovet av att aktivt använda sig av de kommunala allmännyttiga bolagen avlövar Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet Sundbybergs Förvaltaren. I de planer jag var med och tog fram hade vi en ambition att Förvaltaren skulle bygga 1 000 nya hyresrätter. Jag hoppas att de nu analyserat och räknat så att inte resultatet blir att Förvaltaren är för litet för att kunna förverkliga de ambitionerna.

3 – Kommer Sundbyberg även fortsättningsvis klara att leva upp till ungdomsgarantin? I Sundbyberg har vi en unik ungdomsgaranti, som vi genom hela den akuta bostadsbristen lyckats upprätthålla. Det är jag väldigt stolt över. Med 1 000 färre lägenheter att förmedla försvåras Förvaltarens uppdrag radikalt. (Ungdomsgarantin innebär att ungdomar folkbokförda i Sundbyberg och är i åldern 16-25 år ska kunna få en bostad i kommunen.)

Hallonbergen i Sundbyberg, flygfoto, 2013. Foto: Erik Hugoson, Helikopterfoto.

Hallonbergen i Sundbyberg, flygfoto, 2013. Foto: Erik Hugoson, Helikopterfoto.

Till sist – OM syftet är en mångfald av boendeformer i Hallonbergen föreslår jag att man istället fokuserar på att förverkliga de planer som tagits fram av det tidigare styret, där ingick att bygga nya bostadsrätter i området vilket hade resulterat i en jämn fördelning mellan boendeformerna. Nu riskerar man en situation där bostadsrätterna blir dominerande i ytterligare ett område i staden. Med vårt förslag får Hallonbergen både fler bostäder och blandade boendeformer – samtidigt som nybyggena kan bli ett attraktivt lyft för hela området.  Det är mitt förslag. Men vi får se vilket äventyr de fem tar Sundbyberg på istället.