Vi fortsätter att klättra

april 24, 2013 9:50 f m

Sundbyberg på tionde plats i Svenskt näringslivs årliga rankning

Sundbyberg har klättrat tre placeringar i Svenskt näringslivs årliga rankning av näringslivsklimatet i landets kommuner, och ligger nu på plats 10. Uppgången syns framförallt i frågor om attityderna till företagande och relationen skolan och näringsliv. I grafen ser ni utvecklingen jämfört med länet och Stockholm.

Att Sundbyberg är en attraktiv företagskommun är väldigt viktigt. Även fast vi ligger bra till i denna och andra mätningar jobbar vi hårt för ständig förbättring. Bland annat med attityder, bland tjänstemän, i våra skolor och bland förtroendevalda.

Vår ambition är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med stadens representanter, att företagare snabbt ska få svar på sina frågor och den hjälp de behöver. Att det arbetet ger utdelning är glädjande.

En annan viktig del av vårt näringslivsarbete handlar om att erbjuda bra och givande mötesplatser. Staden arrangerar regelbundet frukostmöten, lunchträffar och after-works med aktuella ämnen och föreläsare. Mötesplatsena är viktiga för att lokala näringsidkare ska kunna utbyta erfarenheter och nätverk, men även lätt få kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. Att det dessutom är trevligt gör inte saken sämre.