Vinst eller inte vinst, är det verkligen frågan?

april 2, 2013 4:17 e m

Imorgon börjar Socialdemokraternas partikongress.

Vi som är ombud har diskuterat, funderat och läst tusentals sidor inför kongressen. Det är motioner, partiprogram och framtidskontrakt.

Kongressens viktigaste fråga är hur vår politik för att knäcka den rekordhöga arbetslösheten ska utformas. Men, det är inte den frågan som har diskuterats mest så här långt.

Det är istället frågan om vinster i välfärden. Alla tycker något. Många verkar ha enkla lösningar. Projekt som ”Samhällsvinst” har dragits igång. Jan Nygren (som INTE är min pappa) skäller ut Suhonen i en debattartikel. Det är svart eller vitt. Men, enkla svar löser inte svåra problem.

Min utgångspunkt är: Vinster ska kunna generaras först efter att vi fått levererat den kvalité som samhället anser är rimligt.
För faktum är: Det finns brister i välfärden. Vi ser hur världens mest avreglerade skolsystem får allt sämre skolresultat. Det kan inte fortsätta som idag.

Inom hemtjänst, parkskötsel och äldreboenden har vi i Sundbyberg idag möjlighet att garantera kvalitén. Genom att ställa krav vid upphandlingar, följa upp att kraven uppfylls och genom en löpande dialog kan kommun/landsting tillse att verksamheterna uppfyller våra krav. Med de krav vi ställer inom t.ex hemtjänsten så väljer vissa utförare bort att etablera sig i staden. Vinstmarginalen minskar när kraven ökar.

Inom skolområdet är det dock annorlunda. Sundbyberg har idag elever i 110 olika skolor. 11 äger vi själva. Övriga skolor har vi små eller obefintliga möjligheter att påverka och utöva tillsyn på.

De krav och förväntningar som finna på skolan, oavsett ägare, måste likställas. Kommunernas möjlighet till insyn förbättras.

Jag tycker att det förslag som partistyrelsen har för att reglera kvalitén i välfärden i grunden är bra. Förslaget innebär ökade möjligheter för en kommun att garantera en bra service till medborgarna.

Genom ökad transparens kommer vi vid ett maktskifte bättre kunna följa upp vad vi får för pengarna. Vi kan ställa krav på kvalité och verksamhetens innehåll. Ända ner på enhetsnivå.

När kraven på innehåll skärps får vi spelregler där det offentliga alltid kan stå upp för medborgarna. Där kvalité sätts i centrum. För jag är övertygad om att omsorg och skola mår bra av olika tankesätt. Där privata initiativ kan vara ett bra komplement till kommunens egna verksamhet.

Socialdemokraterna är det enda parti som idag kan kombinera egenmakt med ansvar för alla medborgare. Vi brukar inse att politiska frågor inte är svarta, eller vita. Enkla svar löser inte svåra problem.

I slutändan är det kongressen som beslutar. Framför oss har vi flera dagars diskussion och debatt. Vad det slutgiltiga förslaget blir vet vi först när klubban slår i bordet. Men så här långt:

Bifall till partistyrelsen!