Visst är det skillnad

augusti 25, 2014 6:03 e m

tårtaI senaste numret av Stockholmstidningen är det en stor intervju med mig och oppositionsrådet Arne Öberg i Solna. Sundbyberg och Solna är ju två städer som har mycket gemensamt, men samtidigt finns det väldigt stora skillnader.

Sedan slutet av 90-talet har Solna dominerats av moderaterna vilket gett tydliga effekter på både stadsplanering och stadens utveckling. Antalet hyresrätter har radikalt minskat, bland annat genom utförsäljningar av tidigare Solnabostäder till reapriser. Kvar finns ett litet och kantstött Signalisten (3 800 lägenheter), hälften så stort som dagens Förvaltaren.

Förvaltaren har idag 8 000 bostäder, och med ett så stort fastighetsbestånd kan vi som en av få kommuner i Stockholm stoltsera med en särskild ungdomsgaranti. Alla som ställer sig i Förvaltarens kö vid 16 garanteras en lägenhet före 25 årsålder. Flera erbjuds en lägenhet när de fyller 20, beroende på vad de efterfrågar. I Sundbyberg är det alltså möjligt att flytta hemifrån, oavsett föräldrarnas bakgrund eller tjocklek på  plånboken.

De senaste åren har det dessutom tillskapats ett antal ungdomsbostäder, med en hyra på mellan 2500 – 3000 kronor per månad. Och fler ska det bli, för just att bygga billiga bostäder är en av Socialdemokraternas viktigaste frågor. Då måste vi aktivt samarbeta med byggföretag, bedriva en aktiv markpolitik där det ställs krav på köparna och på andra tänkbara sätt pressa kostnaderna för nybyggnation. Ett exempel på ett sådant projekt är KomBo, som Järntorget och Utopia tagit fram, ett koncept för kompisboende som vi gärna är med och realiserar.

Men även fast vi är bra ska vi bli än bättre. Vi ska fortsätta bygga hyresrätter, minst 3 000 de kommande åren. Varav hälften i Förvaltarens regi. Vi vill tillsammans med Hyresgästföreningen utarbeta ett hyressystem som gör att det i samband med renoveringar ska vara möjligt med olika hyresnivåer, ett mini, midi och maxisystem. För även efter stambyten och renoveringar måste det vara rimliga hyror. Därför är det glädjande att hyresnivåerna i Sundbyberg sjunkit de senaste åren, och idag är hyrorna lägre i Sundbyberg än i grannkommunerna. En följd av goda förhandlingar från Hyresgästföreningens sida och att Förvaltaren har aktivt sänkt sina kostnader.

För det som är skillnaden mellan Sundbyberg och andra kommuner är vår förmåga att planera stad. Det ställs tydliga krav i samband med nyproduktion både på gemensamma miljöer och på husen som byggs. Samtidigt har vi, trots Sveriges högsta tillväxt, klarat av att bygga ut våra skolor och förskolor. När Solna skryter med en ny skola, så har vi de senaste åren byggt två helt nya och bygger ut ytterligare fem stycken. Utöver det anläggs nya idrottsanläggningar och under de senaste åren har det öppnats en ny förskoleavdelning – i månaden.

För att växa är en sak. Att växa uthålligt, med ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärna, krävs en god planering och ett tydligt politisk ledarskap. Sundbybergs positiva utveckling är nämligen ingen slump.