Gemensamt ansvar för bostadspolitiken

Publicerat den 10 december, 2015

fem3Först vill jag konstatera det alla vet: Sverige lider av bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar människor och hämmar hela Sveriges ekonomiska tillväxt. I Stockholmsregionen är situationen ohållbar. Om situationen var ohållbar innan så har den senaste tidens flyktingmottagning försvårat läget ytterligare. Att göra breda överenskommelser om migrationspolitiken är bra, nästa område borde vara  bostadspolitiken.

Alla vet. Samtidigt kan konstateras att det alla är överens om, nämligen bygg bort bostadsbristen, inte händer. Självklart beror det på att de enkla svaren på den svenska bostadsmarknadens dysfunktionalitet saknas. Det som är oroväckande är att det sedan länge verkar som att resultatet blir att man inte kan eller vågar göra några större förändringar utan istället fokuserar på marginella justeringar.

Sundbyberg är den kommun i landet som de senaste åren byggt mest räknat per capita. Den årliga tillväxten har varit runt fyra procent och prognoserna visade på fortsatt hög tillväxt. Något som även uppskattades av väljarna, i senaste valet ökade Socialdemokraterna sitt väljarstöd och 7 av 10 medborgare var nöjda med utvecklingen. Men trots det bildades nyligen ett moderatlett styre bestående av fem partier med ambitionen att minska byggandet. Det sätter fingret på en av utmaningarna, det är i grunden inte ett motstånd från medborgarna som är problemet, utan politikerna. Det räcker inte ens att vinna val för att bygga i Sverige. Lösningen på bostadspolitiken kokar därmed ned till politisk vilja och ambition.

Bostadspolitik kräver långsiktighet vilket kräver blocköverskridande beslut. Det finns ingen genväg.

Lärdomar kan dras från andra delar av världen. I Tyskland driver politikerna på för att bygga, vilket också belönas av väljarna. Det är framförallt de två stora partierna som tar det övergripande ansvaret för utvecklingen, något som även borde ske i Sverige. Tillväxt är för viktigt för att tillåtas stoppas av partier som samlar 3-4 procent av väljarna, men som i maktspel tvingar de stora partierna att stoppa anpassa sin politik för att få majoriteter. Alltid finns det någon enstaka röst att vinna på ett att bilda ett naturreservat eller stoppa ett hus i närheten. Det är kortsiktigt och hämmande för Stockholms utveckling.

Publicerat i: / % Kommentar

Sundbyberg blir bättre när vi bygger

Publicerat den 8 december, 2015

Om ett år är den nya strandpromenaden i Sundbyberg helt färdig. Det har varit ett långt projekt, som började planeras för mer än 10 år sedan.

Ett gammalt industriområde har nu genomgått en stor förändring, från en otrygg och otrevlig remsa vid vattnet som knappast bjöd in till promenader till en ny park och torg i bästa västläge. Allt har gjorts möjligt genom de bostäder som byggts och som ramar in området. Projektet frigjorde också pengar som finansierat renoveringen av Tuvanparken och den helt nya Strandpromenaden. Ett bra exempel på hur Sundbyberg utvecklats positivt de senaste åren.

576x325 MartinsonsoFolkhem 1208Exemplena är många, nya butiker, restauranger, utbyggda skolor, renoverade parker – allt ett resultat av expansionen. Märkbart är också hur det blivit alltmer attraktivt att bo i  Sundbyberg, där inte minst priserna på bostäderna är en värdemätare. Under de senaste åren har priserna mer än fördubblats. Det är förstås inte bara positivt. Den stora utmaningen är att få fram fler bostäder som kan efterfrågas av fler. Därför behöver den svenska bostadsmarknaden utvecklas med fler segment med bostäder i andra prisklasser som kan efterfrågas av fler grupper. Men för det behövs ett omtag på den nationella bostadspolitiken. Och framförallt måste det byggas mer, inte mindre.

Sundbyberg har visat att det går att växa, på ett bra sätt. En klar majoritet av Sundbybergarna tycker också att de senaste årens utveckling är positiv. I mina möten med den klick som tycker att Sundbyberg byggts sönder, att staden har växtvärk och att ”Sundbybergsandan” försvunnit har jag slagits av att de har en grundläggande sak gemensam – de har en bostad att komma hem till.

Detsamma kan sägas om den nya majoriteten som nu annonserat att byggtakten ska dras ned, och att det ska bara byggas på hårdgjord yta. Vad detta i praktiken innebär är fortfarande höljt i dunkelt, kanske kommer det ett svar så småningom. Men en sak är iallafall säkert, dagens bostadsbrist löses inte genom lägre ambitioner och att det byggs mindre. Utan en god tillväxt kommer stadens service försämras, restaurang- och butiksutbud sakta utarmas och det blir stopp för investeringar i skolor, förskolor, gatumiljöer och parker.

Och vad gäller sundbybergsandan så känner jag mig trygg i att den inte är statisk – utan välkomnande, öppen och dynamisk. I Sundbyberg är vi många som vet att staden blir ännu bättre när vi jobbar och utvecklar den tillsammans.

Publicerat i: / Kommentera

Sundbyberg är unikt.

Publicerat den 4 december, 2015

central parkJag ska erkänna att jag gillar att Sundbyberg sticker ut. Vår stad är inte en som alla andra. Vi är förstås inte Stockholm, men inte heller Solna, Täby eller Sollentuna. Sundbyberg har en egen identitet och här vågar vi vara lite annorlunda och vi vågar vilja väldigt mycket. Det är i alla fall min bild – både av staden och av sundbybergarna.  I dagarna kom två nya fakta som stärker den bilden.

För det första – Sundbyberg har en ung befolkning, från hela världen. Medelåldern är bland Sveriges lägsta med en medelålder på 37,9 år. Yngst är invånarna i den lilla orten Knivsta. En medelålder som placerar oss klart under riksnivån. En medelålder som förklarar behovet av snabb utbyggnad av förskola och skola, men som också bidrar till det snabbt ökande antalet restauranger och affärer. Dessutom är mer än var tredje Sundbybergare idag född i ett annat land vilket bidrar till att staden blir en dynamisk och spännande plats, en riktig styrka.

För det andra – Sundbyberg har ju varit Sveriges snabbast växande kommun de senaste åren och nyligen passerade vi 46 000 invånare. Det finns 2 000 fler sundbybergare idag än det gjorde för ett år sedan!

För mig är det två illustrationer för en fantastisk utveckling i vår stad. En utveckling som skapar en dynamik som verkligen är en del av Sundbybergs själ. Det handlar om att vi i Sundbyberg vill lite mer.

TuletorgetDet var en av utgångspunkterna under min tid som kommunstyrelsens ordförande och är fortfarande ledstjärna för mitt politiska engagemang i Sundbyberg.

Publicerat i: / Kommentera

Fem fokuserar på..

Publicerat den 30 november, 2015

..sig själva?

I fredags presenterade Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna ett nytt förslag till budget för Sundbybergs stad. De fem partierna har nu lyckats komma överens om att osthyvla bort delar av våra tidigare satsningar från samtliga verksamheter.  Utom sin egen, förstås. Är det det partipolitiska arbetet som avses med den satsning på kärnverksamheten som de presenterat?

Det är uppenbart att det moderatledda styret nu vill skapa en bild av att Sundbyberg har ekonomiska problem. Det stämmer inte. Sundbyberg har en stark ekonomi och stabila finanser. Självklart finns det ekonomiska utmaningar kopplade till den starka tillväxten och behovet av att bygga ut verksamheter som förskola och skola. Till det ska läggas att såväl skatteintäkter som statsbidrag inte alltid följd tillväxtens skeenden. Men vi har ett överskott på 0,5 procent 2016 (i vår budget) och målet på två procents överskott hade vi också nått år 2017. Samtidigt som vi hade fortsatt den politik som innebar att staden öppnande en ny förskoleavdelning i månaden (i snitt), klättrade 86 placeringar i Lärarförbundets kommunrankning och lyckades vända utvecklingen i äldreomsorgen med allt fler nöjda. Och trots det ska man minnas att Sundbyberg har en starkare soliditet är till exempel Täby, Danderyd och Stockholm stad.

bild 51130

 

Nog om de ekonomiska förutsättningarna – vad vill de grönblåa använda resurserna till?

En snabb jämförelse mellan de grönblås budget och den budget som S, C, Kd och V presenterade i oktober visar att skolan, äldreomsorgen, förskolan, kultur och fritid, och social- och arbetsmarknad får sammanlagt drygt 20 miljoner mindre till sin verksamhet. Inga enorma förändringar, men en mycket tydlig signal: Det nya styret vill lite mindre – med allt.

Dessutom är det en avslöjande värderingsskillnad när Mikael T Eriksson, med flera, minskar förskolans resurser med 3,4 miljoner. För även om det inte är en jättesumma i relation till verksamheten så är det pengar som förskolan skulle kunna använda för att fortsätta arbetet och anställa en större andel utbildad personal. Det tycker jag skulle vara bättre för Sundbyberg än 4,7 miljoner extra till kommunstyrelsen.

Jag kan bara konstatera att Sundbybergs stad är ekonomiskt stark och har goda möjligheter att investera för framtiden och utveckla en ännu bättre kvalitet i servicen – om man vill. När jag läser det blågröna budgetförslaget är det viljan som saknas, inte resurserna.

 

PS Ytterligare en positiv bild över Sundbybergs stads ekonomiska tillgångar:bild 151130 2

Publicerat i: / Kommentera

Varför är det dumt att sälja ut hyresrätterna i Hallonbergen?

Publicerat den 26 november, 2015

Den största bristen i Stockholmsregionen är hyresrätter. Det säger näringslivet. Det säger bostads- och fastighetsforskarna. Det säger de 10åriga bostadsköerna. Efterfrågan är stor och utbudet är litet.

Därför tycker jag att det är tråkigt att det nya moderatledda styret i Sundbyberg vill satsa på ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter och att miljöpartiet till tidningen Mitti säger att de hoppas ombilda så många som 1 000 lägenheter till bostadsrätter i just Hallonbergen.

Jag är emot att man fokuserar på att göra bostadsrätter av hyresrätter. Det är framförallt av tre skäl.

1 – Det blir inte fler billiga hyresrätter genom att man ombildar de som finns! I Sundbyberg och hela stockholmsregionen råder det akut brist på hyresrätter som unga, nyinflyttade och människor med lägre inkomster kan efterfråga. Då borde fokus vara att bygga mer, fler och billigare – inte göra sig av med de som finns.

2 – När till och med borgerliga kommunrepresentanter börjar se behovet av att aktivt använda sig av de kommunala allmännyttiga bolagen avlövar Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet Sundbybergs Förvaltaren. I de planer jag var med och tog fram hade vi en ambition att Förvaltaren skulle bygga 1 000 nya hyresrätter. Jag hoppas att de nu analyserat och räknat så att inte resultatet blir att Förvaltaren är för litet för att kunna förverkliga de ambitionerna.

3 – Kommer Sundbyberg även fortsättningsvis klara att leva upp till ungdomsgarantin? I Sundbyberg har vi en unik ungdomsgaranti, som vi genom hela den akuta bostadsbristen lyckats upprätthålla. Det är jag väldigt stolt över. Med 1 000 färre lägenheter att förmedla försvåras Förvaltarens uppdrag radikalt. (Ungdomsgarantin innebär att ungdomar folkbokförda i Sundbyberg och är i åldern 16-25 år ska kunna få en bostad i kommunen.)

Hallonbergen i Sundbyberg, flygfoto, 2013. Foto: Erik Hugoson, Helikopterfoto.

Hallonbergen i Sundbyberg, flygfoto, 2013. Foto: Erik Hugoson, Helikopterfoto.

Till sist – OM syftet är en mångfald av boendeformer i Hallonbergen föreslår jag att man istället fokuserar på att förverkliga de planer som tagits fram av det tidigare styret, där ingick att bygga nya bostadsrätter i området vilket hade resulterat i en jämn fördelning mellan boendeformerna. Nu riskerar man en situation där bostadsrätterna blir dominerande i ytterligare ett område i staden. Med vårt förslag får Hallonbergen både fler bostäder och blandade boendeformer – samtidigt som nybyggena kan bli ett attraktivt lyft för hela området.  Det är mitt förslag. Men vi får se vilket äventyr de fem tar Sundbyberg på istället.

Publicerat i: / % Kommentar

Fem formulerar sig

Publicerat den 20 november, 2015

Än så länge är politiken från Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet uttalad i allmänna ordalag som att ”Sundbyberg behöver växtkraft istället för växtvärk” eller ”Ett kvalitetskontor inrättas med syfte att stärka stadens kvalitetsutvecklingsarbete”. Jag har respekt för att det är svårt att komma med tydliga förslag i inledningen av sitt arbete.

Igår kväll kom dock förslag kring politisk organisation, egna arvodeshöjningar och höjda anslag för de egna politiska resurserna. Till kommunstyrelsen på måndag har man lagt tre detaljerade förslag på förändringar för oss politiker (se ärendelista).

Det första handlar om Kommunstyrelsens reglemente. Här föreslår man en utökning av antalet ledamöter från 11 till 13. Det betyder bland annat att Sverigedemokraterna tar plats i kommunstyrelsen. Jag menar att det är olyckligt mot bakgrund av den roll kommunstyrelsen har, med ansvar för Sundbybergs stads ekonomi och att leda och samordna allt arbete Förslaget innehåller också tre nya kommittéer.

Det andra är en revidering av Arvodesreglementet för förtroendevalda. Jag kan bara förvånas över att principen om att koppla arvodering till nämndansvar (beslutsfattande) nu bryts och att flera kommunalråd får ökade arvoden trots minskat eller samma ansvar. Att kommunstyrelsens blivande ordförande Mikael T Eriksson minskar sitt arvode i och med att han avsagt sig ansvaret för bland annat exploateringsfrågorna ska han däremot självklart ha heder av.

Det tredje ärendet de arbetat fram handlar om att man vill ändra tilldelningen av resurser för politiska sekreterare. Förslaget innebär att Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet höjer sina anslag med 157 000 kronor per parti och år. Det betyder att det finns flera partier i den nya politiska ledningen som skaffat sig nästan 50 procent större resurser än Vänsterpartiet, som har fler mandat i fullmäktige. I enlighet med mina värderingar saknar det hyfs, och jag kan inte låta bli att undra vilka de ökade behoven är?

Den 30 november har de fem partierna aviserat att de ska presentera sin budget. Då kanske vi kan börja diskutera politik för Sundbyberg igen. Det ser jag fram emot.

Publicerat i: / Kommentera